Yaşam Alanında Konfor İçin
Telefon 0850 840 43 21
E-posta apart@apartlife.com.tr
Adres Caddebostan Mah. Kantarcı Rıza Sok. No:9/1 Kadıköy/İSTANBUL 34728

Apartman Karar Defteri İşlemleri

Yönetim hizmeti sunulan apartman, site, bina için mutlaka NOTER onaylı bir karar defteri bulunması gerekmektedir. Noter onaylı karar defteri son alınan kararlar yine onaylanmış olmalıdır. 

Bina adına Vergi Numarası yok ise apartmanın bulunduğu bölgeyle ilgili vergi dairesinden vergi numarası alınmalıdır. Apartman adına yapılacak olan Banka hesap işlemleri, Elektrik, Su, Doğalgaz, Güvenlik firma anlaşması, Asansör firma anlaşması, Yönetim firma anlaşması ve diğer oluşabilecek iş sözleşmeleri ve fatura işlemlerinde bu vergi numarasıyla işlem yapılmalıdır. 

Apartman adına 

APARTMAN ADI

Mah. Cad. Sok. No.

İlçe/ İl 

Vergi Dairesi: Vergi Numarası

 yer alan kaşe yapılması banka ve diğer resmi kurumlarda işlemlerinizi çok daha hızlı yapmanıza imkan sağlayacaktır. 

 

Karar defterinde toplantıda alınan kararların işlenmesi ve yapılacak işlemler için yetki alınması konularında bazı kurumlar fikir ayrılığına düşüyor olsa da aşağıdaki şekilde alınan kararlarla nokta atışı net işlemlerinizi yapmanız mümkün olmaktadır. 

Noter eğer yetkinliği var ve hukuk alanında KMK hakim ise karar defterinde alınan kararda kat maliklerinin yarısından bir fazlasının toplantıya katılmış olup olmadığını kontrol edecek ve örneğin 30 daireli konutta 16 imza yok ise Genel Kurulda Nisap Sağlanmadı hükmüyle karar defterini onaylamayı reddedecektir. 

Genel Kurul 2. Toplantısı olsa bile yapılan oylamada oylanan konu özelinde çoğunluklara bakılır. Ancak toplantıya minimum %51 arsa ve malik katılım oranı olması alınan kararları geçerli kılacaktır.

 

Alınan karar örnekleri aşağıdaki gibidir.

Bina vergi numarası yok ise

".........................apartmanı/sitesi Yönetimi adına ................. vergi dairesine başvurarak vergi numarası alma işlemleri için aaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbb 'a yetki verilmiştir.

Belediye ile alakalı işlemler var ise

" .........................apartmanı/sitesi Yönetimi  adına .................... belediyesine başvurarak gerekli işlemleri yapma, işlemlerin yapılması için avukat tutma yetkisi aaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbb 'a verilmiştir. (Belediye ile özellikli bir konu var ise belirtilebilir)

Gaz, elektrik, su vb abonelikler yapılmamış ise

".........................apartmanı/sitesi Yönetimi adına ........................ kurumundan .........................apartmanı/sitesi Yönetimi adına aboneliklerin yapılması veya mevcut aboneliklerin bilgi güncellemelerinin yapılması için aaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbb 'a yetki verilmiştir.

Asansör Sorunları var ise

".........................apartmanı/sitesi Yönetimi adına sanayi bakanlığı ilgili denetleme kurumundan .........................apartmanı/sitesi Yönetimi adına asansörün yıllık denetlenme ve kullanıma uygunluk raporu alma, bakanlık onaylı asansör bakım firması ile anlaşma yapma işlemleri için aaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbb ’a yetki verilmiştir.

 MUTLAKA KARAR DEFTERİNDE OLMASI GEREKENLER:

 Sözleşmenin Geçerliliği İçin

Kat Malikleri tarafından oy birliği ile (xx Kabul yy Ret oy ile) aaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbb .............. Apartmanı yöneticisi olarak seçilmiştir.

Yöneticiye aylık yönetim ücreti olarak her ayın 25'inde Aylık KDV Dahil ***** TL (***** Türk Lirası) ........................ ltd.şti  tarafından düzenlenen Faturaya istinaden ilgili şirket hesabına ödenmesine, aksi karar alınmadıkça aynı şartlarda yönetimin devam etmesi halinde yıllık .............. zam yapılarak sözleşmenin devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 Banka Yetki Yazısı

Yönetici olarak seçilen aaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbb ………………Apartman Yönetimi adına T.C. faaliyet gösteren bankalarda vadeli-vadesiz-yatırım-günlük kazandıran vb isimlerle bankalarda tanımlı hesapları açma, kapatma, para çekme, para yatırma, hesaba tanımlı kart talep etme, kart şifresi alma, interaktif bankacılık işlemleri yapmak için şifre alma, interaktif bankacılık uygulamaları ile eft-havale-FAST vb. para transferi yapma, fon alış-satış yapma, SGK - fatura ödeme - otomatik ödeme talimatı verme-iptal etme, banka entegrasyonu ile bankacılık işlemlerini farklı programlarla (Dijiyon, Apsiyon, senyönet vb Apartman yönetim takip programları) online takip etme yetkileri Yönetici Zaaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbb 'a oy birliği ile verilmiştir.

 Personel SGK ve Vergi Daire Beyannamesi için

……………. apartmanı Yönetimi adına SGK'dan, personel giriş çıkış işlemlerinin takibi amacıyla gerekli evrakların ve başvuruların SGK'ya internet ortamında verilmesi için Ayrıca ilgili Vergi Dairesine başvuruda bulunulması E-bildirge sözleşmesinin imzalanması, Kullanıcı kodu, Kullanıcı şifrelerinin temin edilerek Bina Yönetiminde çalıştırılan personel veya personellerin SGK kurumuna ve vergi dairesine dair yapılması gereken tüm işlemlerin yapılması hususunda yetki ve sorumluluk Oybirliği ile aaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbb 'a verilmiştir.

 

 Geciken Aidat ve Ödemelerin takibi için

Aidat, Onarım, tamirat ve tadilat avansı borçlarını ödemeyen dairelerin borçlarını tahsil için icra işlemlerini başlatma ve vekil tayin ederek avukata icra başlattırma, itiraz halinde açılması gereken iptal vb. davaların açılması hususlarında ………………… apartmanı Yönetimi adına açılmış olan dava, bina çıkarlarını korumak amacıyla açılması gereken dava, Mahkeme tarafından atanan veya hukuki anlaşmalar amacıyla muhatap olunacak olan Arabuluculuk ile görüşme yetkisi, Noterden ihtar çekme ve noterlik işlemleri yapma yetkisi Oy birliği ile aaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbb ve Vekaleten tayin etmiş olduğu Avukatına verilmiştir.

Yönetim Planı ve Kat Maliklerinin Tespiti İçin

……. Ada ……. Parselde bulunan …………… Apartmanı yönetim planı, güncel kat malikleri listesi, Kat malikleri adres bilgileri, iletişim bilgileri, arsa ve tapu sicil kaydında bulunan hisse, hissedar bilgileri, arsa pay oranları gibi yönetim hizmeti verilen toplu konut ile ilgili tüm evrakları tapu dairesinden talep etme, alma ve yönetim planına uygun olarak gereken işlemleri yapma, takip etme yetkileri yönetici olarak seçilen aaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbb ’a verilmiştir.

Banka Hesaplarının Takibi ve Online Kontrolü için İŞ BANKASINA ÖZEL YAZI Hesabın illaki İŞBANK bünyesinde olması talep ediliyorsa. (Güncelini İş Bankası Şubenizden talep edebilirsiniz)

Apartmanımız yöneticisi aaaaaaaaaa bbbbbbbbbbbbb tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde açtırılan ……………. müşteri numarası altında tanımlı tüm hesaplardan, adı geçen Bankanın dijital bankacılık (internet Şubesi, Telefon Şubesi, İşwap, İşcep vb.) işlemlerine dair belirlediği kurallar çerçevesinde tasarrufta bulunulması, anılan hizmetler kapsamında para çekme, para yatırma, vadeli-vadesiz hesap açma, hesap kapatma, havale-EFT-FAST talimatları verme, Hesap Kartı alma, Hesap kart şifresi-İnteraktif bankacılık şifresi alma, İnteraktif bankacılık ile her türlü yatırım işlemleri başta olmak üzere tüm Bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bu hizmetlere ilişkin sözleşme, taahhütname ve ilgili tüm belgelerin imzalanması ile bizden farksız olarak işlemlerin yapılması için adı geçen yöneticimizin Apartmanımız Kat Maliklerince münferiden yetkili kılınmasına; yöneticimizin yöneticilik sıfatının herhangi nedenle sona ermesi veya yetkilerinin sınırlandırması halinde bu hususların, yeni bir yönetici seçilir ise yeni seçilen yöneticinin bilgilerinin ve yetkilerinde sınırlandırma yapılmış ise bu hususlara ilişkin açıklama ve talimatların  Bankaya Noter aracılığıyla derhal bildirilmesine, bildirim yapılmaması halinde bu nedenle bir zarar oluşur ise bu zarardan hiçbir şekilde adı geçen Bankanın sorumlu olmayacağına, diğer yandan Apartmanımız Kat Maliklerince aksine bir karar alınıp Noter aracılığıyla Bankaya bildirilmediği sürece, yeni seçilen yöneticinin de yukarıda yer verilen tüm hususlarda yetkili olmasına, dolayısıyla …………….. müşteri no’su altında tanımlı tüm hesapların işleyişi hususunda iş bu kararımız ile tanınan yetki ve usullerin bundan sonra belirlenecek yöneticiler de dahil olmak üzere tüm yöneticiler ve Kat Maliklerimiz adına bağlayıcı ve aynen geçerli olmasına karar verildi.

 

 

Bu içeriği okuyanlar bunları da okudu

Diğer Haberler