Yaşam Alanında Konfor İçin
Telefon 0850 840 43 21
E-posta apart@apartlife.com.tr
Adres Caddebostan Mah. Kantarcı Rıza Sok. No:9/1 Kadıköy/İSTANBUL 34728

Yakıt Faturası Ödemeyen var, Bireysel Kombili ısıtma sistemine dönebilir miyiz?

Yakıt Faturası Ödemeyen var, Bireysel Kombili ısıtma sistemine dönebilir miyiz? 
 

Merkezi ısıtma ve sıhhi sıcak su sistemlerinde gider paylaşımı “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülmektedir.

Yönetmeliğin;

 “Görev, yetki ve sorumluluklar” başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki; “…Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise, bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri doğrudan sorumlu olur.” Hükmüne yer verilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42 inci Maddesi’nin kanunla değişik dördüncü fıkrasında; “Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı iki bin metrekare ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi ısıtma sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılır. Bu konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir.” hükmü yer almakta olup, ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi hususunda ayrıca yukarıda belirtilen Kanun hükmüne göre işlem yürütülmesi gerekmektedir.

Gerek 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununda gerekse de 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda, ölçüm ve gider paylaşım ekipmanlarının ilgili mevzuata uygun tesis edilmediği veya sistemin işletiminin sağlanamadığı durumlarda uygulanacak yaptırımlar açıklanmamış olup; anılan mevzuat kapsamında konuya ilişkin denetleme ve denetleme sonucunda idari ve doğrudan hukuki yaptırım uygulama yetkisi de Bakanlığımıza verilmemiştir.

Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmeliği 23.06.1963 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmış olup, Merkezi sistemlere ilişkin; Isı gider paylaşımı cihaz ve ekipmanlarının tesisi, işletimi veya merkezi sistemlere ilişkin ölçüm ve gider paylaşımı konularında anlaşmazlığa düşülmesi durumlarında; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 1 inci maddesindeki “Bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık sulh mahkemelerinde çözümlenir.” hükmü çerçevesinde ilgili mahkemelere müracaat edilebileceği mütalaa edilmektedir.

Bu içeriği okuyanlar bunları da okudu

Diğer Haberler