Yaşam Alanında Konfor İçin
Telefon 0850 840 43 21
E-posta apart@apartlife.com.tr
Adres Caddebostan Mah. Kantarcı Rıza Sok. No:9/1 Kadıköy/İSTANBUL 34728

Yönetim planında kiraya verme koşulu

Örnek: Yönetim planında bekara kiraya verilemeyeceği koşulu

"Anataşınmaza ilişkin yönetim planının 29. maddesinin (p) bendinde "kat maliki eğer bekarsa kendi dairesinde oturabilir. Onun haricinde hiç kimse dairesini bekarlara veremez" hükmü yer almaktadır. Yönetim pla nina konulmuş bulunan bu hüküm bağımsız bölümünü kullanma hakkını sınırlar. Mülkiyet hakkının özünü zedeler nitelikte ise de bu maddenin iptal edilmediği ve halen yürürlükte bulunduğu anlaşılmaktadır. Yönetim planı tüm kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olup yönte mince iptal edilmiş olmadıkça tüm kat malikleri ile denetçiler bu yönetim planı hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Davalı H.H.S.'nin 6 no.lu bağımsız bölümünü yönetim planının 29. maddesinin (p) bendine aykırı olarak bekar kişiye kiraya verdiği ve onun tarafından kullanıldığı anlaşıl makla, mahkemece bu yönden davanın kabulü ile davalı M.Ç.'nin bu yeri kullanmasına son verilmesine karar verilmiş olmasında bir isabetsizlik yoktur."

Y. 18. HD. 27.03.2008 388-3679

Yönetim planında belirlenmiş olan koşullar daha sonra tüm kat malikleri değişmiş olsa bile yönetim planı değiştirilmedikçe geçerliliğini korumaktadır. 

Yöneticiniz yönetim planına sahip mi? Hangi kural ve kaidelere göre yönetiliyorsunuz? Doğru şekilde yönetildiğinizden emin misiniz? Hangi kuralları ihlal ediyorsunuz? Sahibi olduğunuz (dairenin) bağımsız bölümün yönetim planı elinizde var mı? 

Diğer Haberler