Yaşam Alanında Konfor İçin
Telefon 0850 840 43 21
E-posta apart@apartlife.com.tr
Adres Caddebostan Mah. Kantarcı Rıza Sok. No:9/1 Kadıköy/İSTANBUL 34728

Toplu yaşam alanlarında kamera kaydı yoluyla veri işlenmesi hakkında

TOPLU YAŞAM ALANLARINDA KAMERA KAYDI YOLUYLA VERİ İŞLENMESİNE DAİR

AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. Maddesi ile Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Apartman-Site Yöneticiliği tarafından hazırlanmıştır.

Apartman-Site-Bina girişlerinde yer alan kameralar ile görüntü kaydı yapılmakta ve Online IP-Şifreli/Binada mevcut sistem ile kayıt işlemi Bina Yönetim Kurulu-Denetleme Kurulu tarafından denetlenmektedir. Söz konusu kişisel veri. 6698 Sayılı Kanun'un 5.maddesinde yer alan "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" ve "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması" hukuki sebebine dayanarak, güvenlik amacıyla otomatik yolla işlenmekte ve 15-30 gün süresi kadar saklanmaktadır.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Apartman Yönetim Firması olarak Apartlife Tesis Yönetim Hizmetleri Ltd. Şti. Caddebostan Mah. Kantarcı Rıza Sok. No:9 D:1 Kadıköy İstanbul" adresine Başvuru Formunu yazılı olarak (elden bizzat teslim ederek yahut iadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla ihtar suretiyle) iletebilirsiniz.

Diğer Haberler