Yaşam Alanında Konfor İçin
Telefon 0850 840 43 21
E-posta apart@apartlife.com.tr
Adres Caddebostan Mah. Kantarcı Rıza Sok. No:9/1 Kadıköy/İSTANBUL 34728

Genel Kurul Toplantısına Dair Sorulara Cevaplar

Apartman Olağan-Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Kaç Vekalet Alabilir?

“Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Bir kat maliki en fazla kaç oy kullanabilir?

Öncelikle bilmemiz gereken oy sayısının mülk sayısı ile doğru orantılı olmadığıdır. Ancak şunu söyleyebiliriz: bir kat malikinin mülk sayısı ne olursa olsun kullanacağı oy hakkı tüm oyların en fazla 3te 1 i kadar olabilir. Örnek: 60 Daireli apartmanda bir kişi 30 daire sahibiyse en fazla 20 oyu geçerlidir. Malik olduğu dairelere ait vekalet vererek 30 oyu kullanamaz.

Apartman toplantısında kimlere vekalet verilir?

Kat maliklerinin, toplantılarda her ne kadar diğer kat maliki veya 1. derece akrabası tarafından temsil edilebileceği söylenilse de Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında böyle bir sınırlama bulunmuyor. Malik avukatını, kiracısını veya farklı bir vatandaşı vekil olarak yönlendirebilir.

Kat maliklerinin kaç oy hakkı vardır?

KMK: MD-30. “Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.” Bağımsız bölümün büyük veya küçük olmasının, dükkan veya konut olmasının bir önemi yoktur, oy hakkını sayı olarak etkilemez.

Kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ne demek?

“Sayı ve arsa payı çoğunluğunun açılımı, bir binadaki tüm daire ve dükkanların toplam sayısının yarısından fazlası demektir. Yani yarısından fazlası ile toplantı başlar ve buradaki çoğunluk ile kararlar alınır.” Örneğin, 20 daireli bir apartmanda en az 11 kat malikinin toplantıda bulunması gereklidir.

Apartman toplantısında çoğunluk sağlanamazsa ne olur?

Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılır. Bu toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur. Seçilen yönetici salt çoğunluk imzası olmadan seçilmiş ise 6 ay içerisinde açılacak dava ile yapılan genel kurul iptal edilebilir. 

Salt çoğunluk ile toplantı yapılamadı ve yönetici seçilemedi ne yapmalıyız?

Sulh hukuk mahkemesine başvuru yapılarak yönetici atanması talep edilir. Atanan yönetici ilgilenmemesi halinde aynı başvuru üzerinden değiştirilmesi talep edilebilir veya 6 ay sonunda yeni genel kurul ile yönetici seçimi yapılır. 

Apartman kararları kaç kişi ile alınır?

Madde 30 – Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından 1 fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.

Vekalet noterden verilmek zorunda mıdır?

Hayır. Kat malikleri, vekillerini tayin ederken kanun koyucu resmi şekil şartı aramamıştır. Bu nedenle Vekaletin noterde düzenlemesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Bir kağıda, hangi toplantı için vekil tayin edilen ya da tüm toplantılar için vekil tayin edilen kişinin; adı, soyadı, adresi vb. bilgiler yazılarak adı yazılı bir şekilde vekaletname düzenlenebilmektedir.
 

Diğer Haberler